Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme vytvárať inovatívny vzdelávací obsah pre žiakov na slovenských školách a zároveň popularizovať geografiu medzi verejnosťou.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.